پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آیین نامه تدریس مرکز

آیین نامه تدریس در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری سمنان


1. ساعت شروع هر کلاس دقیقاَ میبایست منطبق با برگه ابلاغ به استاد باشد.

2. در تمامی جلسات کلاسی حضور و غیاب دانشجویان در انتهای جلسه صورت پذیرد.

3. تحت هیچ شرایطی در لیست های حضور و غیاب اسم دستی وارد نشود و میبایست مدرس دانشجو را موظف نماید به آموزش مراجعه و تعیین تکلیف نهایی گردد.

4. به تمامی مدرسین لیست دانشجویان تقدیم خواهد شد و مدرسان گرامی از پذیرفتن دانشجو خارج از لیست جداّ پرهیز نمایند.

5. جهت هرگونه لغو کلاس حداقل 24 ساعت قبل از هرکلاس اعلام فرمائید تا فرصت اطلاع رسانی برای آموزش وجود داشته باشد.

6. هر مدرس حداکثر یک جلسه جهت هر درس در هر دوره قرارداد مجاز به غیبت موجه با شرایط بند قبل می باشد.

7. مدرسان گرامی می بایست تمامی زمان کلاس و تمرکز اصلی بر روی سرفصل درس متمرکز نمایند و از ورود به حاشیه جدا پرهیز فرمایند چرا که ورود به حاشیه و مسایل خارج از درس نشان دهنده عدم تسلط مدرس بر مطالب درسی می باشد.

8. در صورت که مشکل انضباطی و رفتاری از دانشجویان مشاهده شد جهت بررسی در قالب فرم مخصوص مندرج در سایت مطلب را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

9. فعالیت های عملی جزو فعالیت اصلی مدرس محسوب می گردد و از شاخص های تدریس در مرکز شهرداری سمنان می باشد خواهشمند است دانشجویان را ترغیب فرمائید که نسبت به فعالیت های عملی بر اساس مطالب آموزشی در کلاس اهتمام ورزند.

10. ایجاد محیطی که دانشجویان با یکدیگر به تبادل آرا و اندیشه در محیط مجازی بپردازند از شاخص های ارزیابی کیفیت تدریس مدرسان خواهد بود.

11. تلاش در جهت فهم دانشجویان در ارائه نمونه های عینی و کاربردی مطالب درسی در محیط های واقعی .

12. عدم روخوانی و یا از حفظ خواندن و جزوه نویسی مدرس در سر کلاس و جایگزینی برای آن به یکی از روش های زیر:
الف) معرفی کتاب از منابع معتبر ارائه شده توسط دانشگاه جامع علمی-کاربردی و وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری
ب)ارایه جزوه مکتوب و آماده تا قبل از اتمام هفته دوم شروع ترم
لازم به ذکر است منابع و جزوه کامل درس حداکثر می بایست تا 2 هفته پس از شروع ترم به دانشجویان ارائه شود . وب سایت مرکز آماده ارائه جزوات اساتید بصورت الکترونیک و در قالب pdf می باشد .

13. روخوانی جزوه و محول کردن کامل تدریس دروس به دانشجویان بصورت کنفرانس و ..ممنوع می باشد و مدرسان گرامی می بایست با بارم بندی زمان تدریس و با توجه به نوع درس از فهم مطلب،نمونه پرسش های مطرح در ارتباط با موضوع همان جلسه ،تمرین ،تکرار،ایجاد سئوال در ذهن دانشجویان و توفان ذهنی جهت تدریس کامل سرفصل بهره ببرند.

14. ایجاد جو دوستانه با دانشجویان و رعایت حریم ها بین دانشجو و مدرس الزامیست.

15. حضور در جلسات گروه و هماهنگی با مدیرگروه نقش مهمی در ارزشیابی مدرسان گرامی خواهد داشت.

16. ارتباط و همکاری کامل با مدرسانی که درس همنام شما را می دهند با هماهنگی مدیرگروه الزامیست.

17. پاسخگویی کامل به سوالات و پرسش های دانشجویان در زمان های حضور در مرکز .


V5.4.0.0