پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اولویت های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان

الف) اولویت های حوزه ورزش
۱: بررسی وضعیت ورزش همگانی در استان سمنان (فرصت ها و تهدیدها) و راهکارهای تقویت آن.
۲: چالش ها و فرصت های فرا روی ورزش بانوان در استان سمنان و ارائه راهکارهای توسعه ای
۳: سنجش و تحلیل فرهنگ عمومی ورزش در استان سمنان (آگاهی سنجی، نگرش سنجی، نیازسنجی در حوزه فرهنگ عمومی ورزش)
۴: بررسی اولویت بندی رشته های ورزشی استان سمنان، با تاکید بر طرح آمایش سرزمین.
۵: آسیب شناسی ورزش قهرمانی استان سمنان از منظر هیئت های ورزشی (فرصت ها و تهدیدها مبتنی بر نیاز سنجی)

ب) اولویت های حوزه جوانان
۱: آسیب شناسی (توصیف، تحلیل و تبیین) وضعیت ازدواج در استان سمنان
۲: سنجش کیفیت (سبک) زندگی جوانان استان سمنان و عوامل موثر بر آن، با تاکید بر نشاط اجتماعی، سلامت روانی و رضایت از زندگی
۳: سنجش مولفه های هویت فردی – اجتماعی در میان جوانان استان سمنان و عوامل موثر بر آن (با تأکید بر هویت دینی، آگاهی و پایبندی به ارزش ها و و رفتار دینی)
۴: بررسی وضعیت استفاده از شبکه های مجازی و عوامل موثر برآن در بین جوانان استان سمنان (فرصت ها و تهدید ها)
۵: بررسی میزان گرایش به رفتارهای پرخطر و علل موثر بر آن در بین جوانان استان سمنان (فرصت ها و تهدید ها)

ج) اولویت های حوزه سازمانی
۱: سنجش میزان رضایت مندی سازمانی (ارزش ها و نگرش درون سازمانی) کارکنان ورزش و جوانان استان سمنان و عوامل موثر بر آن
۲: نیازسنجی شغلی (نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها) از منظر کارکنان ورزش و جوانان استان سمنان و شناسایی راهکارهای رفع موانع
۳: شناسایی، طراحی و ارائه مدل بهینه توانمند سازی کارکنان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

 


اولين کنفرانس بين المللي كيفيت در برنامه درسی آموزش عالي

محورهاي همايش
.مبانی فلسفی و کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی
مفاهیم، مدلها و رویکردهای کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی
برنامه ریزی استراتژیک و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
چشم انداز برنامه های توسعه جمهوری اسلامی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
توسعه فرهنگی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
اخلاق،معنویت و ارزشهای دینی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
بازار کار و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
هیئت علمی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی: جذب، توانمندسازی و ارزشیابی
ساختار و کیفیت در نظام های برنامه درسی آموزش عالی
استاندارسازی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
. الگوهای طراحی و کیفیت برنامه درسی
تغییر برنامه های درسی و کیفیت در آموزش عالی
تدریس و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
کتاب درسی دانشگاهی و کیفیت در نظام آموزش عالی
سنجش و ارزشیابی دربرنامه درسی آموزش عالی: ساختار، قوانین و اعتباربخشی
آموزش پژوهش و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
پژوهش و توسعه کیفیت در برنامه های درسی آموزش عالی(R& D )
فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظامهای اطلاعاتی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)-انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 فروردین 1393
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 خرداد 1393
تاريخ برگزاري همايش: 30 مهر و1 آبان 1393
سايت همايش
journals.khuisf.ac.ir/icqhec
آدرس دبيرخانه: اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)- دانشکده علوم تربیتی
محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
امور پژوهشی مرکز


اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی


محورهاي همايش

اقتصاد

راهكارهاي توسعه مناطق آزاد: سرمايه گذاري، فرصتها و چالشها، توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار، توزيع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی، اقتصاد و تولید ملی، سرمایه گذاری و تولید ملی، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی، رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی، اقتصاد در شرایط تحریم، اقتصاد کشاورزی، توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی، توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی

مدیریت
مدیریت دانش، سرمایه فکری، منابع انسانی، نقش آموزش سازمانی در توسعه، توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی، یادگیری و آموزش الکترونیک، اخلاق و تجارت- مسئولیت اجتماعی شرکت، تبلیغات و روابط عمومی، برند، تجارت الکترونیک، مدیریت پروژه، مدیریت عملیات، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، بازاریابی خدمات مالی، سیاستهای پولی و ارزی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، فرصتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، فرصتهای اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی در دولت یازدهم، توسعه مدیریت پولی و بانکی، مدیریت ریسک اعتباری، توسعه نظام تامین مالی در ایران، سیاست های مالی و مالیاتی ایران، فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری، مدیریت فناوری، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، محیط زیست، صنعت و اقتصاد، محیط زیست و انرژی پاک، محیط زیست و خدمات شهری، محیط زیست: مدیریت و بازاریابی سبز، بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود، محیط زیست و کشاورزی، كاربرد علوم و فناوريهاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي

حسابداری
مباحث نوین در حسابداری، اخلاق در حسابداری و حسابرسی، حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده، شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري، بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری، حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري، ارتباط حسابداری با‌ صنـعت و جـامعـه، رابطه حسابداري با حماسه سیاسی و اقتصادی، حسابداری و فناوری اطلاعات

علوم اجتماعی
سبک زندگی، مهارت آموزی و اشتغال، آموزش در ایران 1404، توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی، کیفیت کنونی نظام دانشگاهی در ایران، تحولات ایران و جهان، علوم سیاسی و روابط بین الملل، اسلام و روابط بین الملل
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی - New Science Series Journals

مهلت ارسال چكيده مقالات:

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 فروردین 1393

تاريخ برگزاري همايش: 10 خرداد 1393
سايت همايش
www.emass.ir


V5.4.0.0